ДГ №7 "Детелина"

Детска градина в град София

Добре дошли в ДГ 7 Детелина - София

Най-доброто за образованието

Добре дошли в ДГ 7 Детелина - София
За нашата детска градина

ДГ 7 "Детелина" е общинска детска градина от авторски тип. Разположена е в подножието на планината "Витоша", в близост до Южния парк. Тук отглеждаме и възпитаваме деца от 1 до 7 год. , разпределени по възрастов принцип в 14 групи – 2 яслени и 12 градински.

Основната ни мисия е да усъвършенстваме създадените педагогически, здравно-хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно-възпитателен процес и съобразен с европейските норми и стандарти.

Целите са насочени към утвърждаване на основния субект в системата на възпитателното взаимодействие –детето, и възможност за изграждане на свободна, морална, интелигентна, инициативна, ценностна ориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при спазване на природните и обществени закони, способна пълноценно да се развива в живота.

Целта на образователно-възпитателната ни работа е изграждане и развитие осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия ...

Научи повече
За нашата детска градина