ДГ №7 "Детелина"
Детска градина в град София

Нашето мото е:

Не замърсявайте земята ,
въздуха и водата!
Обичайте растенията и животните,
ние всички сме част от природата!

Приоритет в педагогическата ни работа е екологосъобразната социализация на детето в предучилищна възраст. Тя е свързана с усвояване на компетенции и е разпределена по модули:

За да имаме истинска природа – творителка на живота е необходимо да използваме в практиката си онези технологии , които биха довели децата до осъзнаване, че човек не може да живее в един свят на бетон, асфалт, стъкло и желязо, той е час от природата и нейната съдба ще бъде и негова съдба.

Модули

  • "Биоразнообразие - растения"
  • "Биоразнообразие - билки"
  • "Биоразнообразие - насекоми"
  • "Биоразнообразие - птици"
  • "Работа с природни материали"
  • "Воден център"
  • "Отпадъци"