ДГ №7 "Детелина"
Детска градина в град София

Проекти

Педагогическият екип осъществява своята учебно-възпитателна работа по Програма "Неогея" и Програмна система "Ръка за ръка ", подчинени на личностно-хуманистичния и рефлексивния подход Необходимо е създадените условия в детското заведение да удовлетворяват в най-голяма степен социалните потребности на децата от общуване, да съдействат за оптималното развитие на техните познавателни интереси, максимално да стимулира детската интелектуалност, самостоятелност и творчество.

Спечелени и реализирани проекти

  1. Проект на тема: "Най-успешен проект за почистване, озеленяване на замърсени с отпадъци площи и изграждане на чешма", спечелен и реализиран към Министерство на екология и горите – 2004/2005 г.
  2. Екологичен проект "Децата в света на природата" с тема"Обичам природата – и аз участвам!" - спечелен и реализиран към МОСВ – 2011 г.
  3.  Създаване в двора на ОДЗ №7"Детелина" на интерактивна площадка по пътна безопасност и приложно колоездене – спечелен и реализиран към СБДДС – 2011г.

Проекти в развитие

  • "Чрез игри и празници да се опознаем!", съвместно с Център за образователна интеграция на деца и ученици
  • "Вкусните градинки – уроци от Природата за всички" на Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"